muzeum dizajnu prosim vystava bamdesign

Výstava „Múzeum dizajnu, prosím“

Slovenské centrum dizajnu (SCD) pripravilo vo svojom výstavnom a informačnom bode Satelit prezentáciu zbierok komunikačného a priemyselného dizajnu SCD.

SCD chce prostredníctvom výstavy oboznámiť širokú verejnosť o prípravných prácach na budúcom múzeu dizajnu a tiež zapojiť odborníkov do diskusie o jeho podobe.

Múzeum dizajnu, prosím
výstava zo zbierok SCD o komunikácii v dizajne
Miesto konania: Satelit, Výstavný a informačný bod SCD, Kollárovo námestie 10, Bratislava.
Otvorenie výstavy: streda 10. apríl 2013 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 11. 4. 2013 – 1. 5. 2013
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00 hod., okrem pondelka.
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, www.sdc.sk.
Kurátori: Eliška Mazalanová, Mária Rišková, Maroš Schmidt.
Odborná spolupráca: Ľubomír Longauer, Zuzana Šidlíková, Katarína Gatialová (konzultácie a texty k výstave), Adriena Pekárová (organizácia odborného kolokvia).
Dizajn výstavy: OSTBLOK
Grafický dizajn výstavy: MultiTalent.
Kontakt: Mária Hriešik Nepšinská: +421 918 110 247, maria.nepsinska@scd.sk

Tlačová správa:

Hurbanove kasárne ožívajú dizajnom

Bratislava, 8. apríla 2013 – Slovenské centrum dizajnu (SCD) otvára v zrekonštruovaných priestoroch Hurbanových kasární jedinečnú výstavu „Múzeum dizajnu, prosím“ – prvú prezentáciu zbierok komunikačného a priemyselného dizajnu SCD. Nosnou témou výstavy je pojem komunikácia, ktorý zároveň odkazuje na ambíciu sprostredkovať informácie o „skrytej“ práci na projekte múzea dizajnu a zapojiť odbornú verejnosť do diskusie o koncepcii budúceho múzea. Od 11. apríla do 1. mája budú môcť návštevníci obdivovať najmä diela z obdobia od 20. rokov 20. storočia až po
súčasnosť.

Na výstave budú prezentované diela, navrhnuté slovenskými a českými dizajnérmi, vyrobené na Slovensku, prípadne v bývalom Československu. Výstava si nekladie za cieľ predstaviť tému komunikácie komplexne, výber diel reprezentuje súčasný charakter zbierok, ich základné zameranie a naznačuje, akým smerom sa zbierky budú ďalej rozširovať. Výstavu pripravili kurátori Eliška Mazalanová, Mária Rišková a Maroš Schmidt, ktorí spolupracovali s ďalšími odborníkmi – predovšetkým s dizajnérom a historikom Ľubomírom Longauerom, ktorý do zbierky daroval a sprostredkoval tisícky diel grafického dizajnu a dokumentov. Na projekte výstavy a celej iniciatíve múzea dizajnu významne spolupracujú členovia
združenia 84 (Priatelia múzea dizajnu).

„Odkedy máme priestor v Hurbanových kasárňach, narástol počet zbierok aj darcov. Veľmi kvalitná je zbierka rádií, telefónov, ale aj nábytku a interiérových prvkov či dizajnov pre domácnosť. Vzácne sú mnohé grafické realizácie alebo návrhy z 30. rokov 20. storočia. Prvá výstava z našich zbierok v novom výstavnom priestore je unikátnou príležitosťou predstaviťširokej aj odbornej verejnosti nielen dlhoročné snahy o zriadenie múzea, ale aj realizáciu idey, ako by mohla budova slúžiť kultúrnym aktivitám.“ Katarína Hubová, riaditeľka SCD

Iniciatíva Slovenského centra dizajnu (SCD) vybudovať múzeum dizajnu a súvisiacich odborov je verejnosti známa už niekoľko rokov. Myšlienka múzea spojila k spoločnému úsiliu dizajnérov, ďalších profesionálov z oblasti kultúry a širokú verejnosť. Ich dary a podporné aktivity sú základom budúceho múzea a fundamentom zbierky komunikačného a priemyselného dizajnu, s významnými presahmi do ďalších oblastí (úžitkové a voľné umenie, architektúra, fotografia, nové médiá).

Priestory Hurbanových kasární, v ktorých sa výstava uskutočňuje, sa vzhľadom na ekonomickú situáciu a komplexnosť problematiky len pomaly menia na kultúrne centrum. Vedenie SCD víta snahu Ministerstva kultúry SR využívať ich na kultúrne účely a prispeje k oživeniu doteraz opustených priestorov kasární kvalitnými aktivitami.

Premena Hurbanových kasární – aktivity SCD

Počas minulého roka rozsah zbierok narástol do takej miery, že SCD bolo nútené hľadať nové priestory. Vedenie SCD už na konci roka 2010 odporúčalo svojmu zriaďovateľovi Ministerstvu kultúry SR získať pod svoju správu komplex Hurbanových kasární a využiť ich na kultúrne účely. V júli 2012 dostalo SCD od Ministerstva kultúry SR možnosť využiť časť priestorov Hurbanových kasární na uskladnenie zbierok a získalo aj ďalšie miestnosti v prízemí, ktoré sú od marca tohto roku novým sídlom výstavného a informačného bodu SCD Satelit. Celkovo tak v komplexe kasární SCD získalo predbežne do konca roka 2016 priestory o rozlohe vyše 974 m2, z toho približne 678 m2 na deponovanie zbierok.
Začína sa tým napĺňať vízia premeny bývalých armádnych budov na miesto určené pre kultúru. Deje sa tak postupne a čiastkovo vzhľadom na ekonomickú situáciu a komplexnosť, ktorú si riešenie celého objektu kasární o rozlohe asi 16 000 m2 vyžaduje. Dôležité je, že počas riešenia celého projektu využitia Hurbanových kasární na kultúrne účely tieto priestory nezostanú opustené. Zbierky, ktoré už vďaka úsiliu jednotlivcov a podpore inštitúcií zachránili tisíce predmetov nášho kultúrneho dedičstva, majú tak na istý čas svoje miesto a ich iniciátori možnosť ďalej pracovať na projekte zriadenia špecializovaného múzea, určeného širokej verejnosti.

Múzeum dizajnu, prosím

Na výstave budú prezentované diela z oblasti priemyselného dizajnu, prístroje a zariadenia určené na záznam a prenos informácií, ktoré boli navrhnuté slovenskými a českými dizajnérmi, vyrobené na Slovensku, prípadne v bývalom Československu (Jan Vikrut, František Crhák, Igor Didov, Viktor Knotek, Pavol Thurzo, z mladšej generácie Rastislav Čerešňa, Peter Olah, Ivan Gavenda). Výber komunikačných zariadení dopĺňa motív komunikácie v oblasti textilu (Vlasta Hegerová, Kompot). Výber z oblasti komunikačného dizajnu je inšpirovaný produktovým dizajnom a zo zbierky predstavuje diela, súvisiace s motívom komunikácie, napríklad televíznu grafiku (Pavol Blažo, Eliška Galisová), tvorbu vizuálnej identity (Miroslav Cipár), propagačné a reklamné plagáty (Milan Peťovský). Prináša aj ďalší rozmer komunikácie – námet cestnej komunikácie (Jozef Vlček, štúdio Pixel Federation). Ambíciou je rozširovať zbierku o ďalšie súvisiace odbory, ako sú architektúra, fotografia, multimediálny dizajn a budovať aj archív súvisiacich dokumentov. Kurátori výstavy si uvedomujú, že každý predmet, ktorý je v zbierkach, sa stáva zdrojom informácií, hoci vo svojom predchádzajúcom živote mohol slúžiť napríklad na ich prenos. Na výstave spolupracovali kurátori s ďalšími odborníkmi. Jedným z nich je dizajnér a historik dizajnu Ľubomír Longauer, ktorý patrí medzi iniciátorov múzea a je aktívnym zberateľom grafického dizajnu. Pri organizovaní odborného kolokvia, zameraného na nastolenie diskusie o vypracovanej koncepcii budúceho múzea, spolupracuje historička dizajnu Adriena Pekárová. Výstava je poňatá predovšetkým ako príležitosť informovať širokú verejnosť o existencii zbierky a jej novom umiestnení v Hurbanových kasárňach.

Podpora:
darcovia – dizajnéri a sympatizanti
združenie 84 (Priatelia múzea dizajnu)
OSTBLOK
Radoslav Novák, Martin Klieštinec, Peter Michalčík, Štefan Remeta
MultiTalent
OLO, a.s.
a ďalší sponzori

zdroj: Slovenské centrum dizajnu

{loadposition bottom}


Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.